Έρρωσθε

…ένα σύνολο νέων καλλιτεχνών , που προσφέρει στον θεατή της σύγχρονης εποχής ένα νεοδιάστατο ταξίδι στον κόσμο της Αρχαίας ελληνικής Μουσικής… σε ένα κόσμο γεμάτο ηχοχρώματα άγνωστα όχι μόνο στο ευρύ κοινό, αλλά και στους ειδικούς επιστήμονες, σε ένα κόσμο από τους λιγότερο «φωτισμένους» στο ευρύ πεδίο μελέτης του Ελληνικού Πολιτισμού.

Το Σύνολο Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής «Ορφεία Αρμονία» αποτελεί για πρώτη φορά στην ιστορία της μουσικής, τo εγχείρημα να περιληφθούν σε ένα σχήμα τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα μουσικών οργάνων των διαφόρων περιόδων της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας. Λύρες, κιθάρες, πανδουρίδες, βάρβιτοι, πολύχορδα, αυλοί, σάλπιγγες, κρουστά, συμμετέχουν σ’ένα αρμονικό μουσικό σχήμα αναβιώνοντας τους συνολικούς αρχαϊκούς ήχους που ο χρόνος κατάφερε να διασώσει. Η ορχήστρα πρωτοεμφανίστηκε στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου την 1η Μαΐου του 2007.

Συνοπτική παρουσίαση της ορχήστρας σε PDF

«Ορφεία Αρμονία»